MBDA Surveys

Die MBDA nooi jou graag uit om deel te neem aan ‘n kort vraelys om jou opinie en terugvoer rakende die belanghebbende verslag van die Heritage Investigation van Fort Frederick en verwante strukture op Erf 3596, Sentraal Port Elizabeth, in te win. Die aansoek hou spesifiek verband met die voorstel om ‘n ritslyn (‘zip line’) op te rig op bogenoemde ligging. Hierdie vraelys sal verseker dat belanghebbendes ‘n geleentheid gegee word om hul insae te lewer wat dan ook sal deelvorm van die finale aansoek wat ingedien gaan word.

Die Mandelabaai Ontwikkelingsagentskap (“MBDA”) is opdrag gegee om die ontwikkeling van verskeie projekte in die Baakensrivierwyk te fasiliteer. Die MBDA het in 2014 ‘n plan geloots vir die herontwikkeling van die wyk. Die natuurskoon en erfenisryke areas in die wyk bied die geleentheid om deur verdere ontwikkeling ‘n wesenlike bydra tot die toerisme-aantreklikhede in die stad te lewer.

Gedurende 2019 is die moontlikheid vir die oprigting van ‘n ritslyn in die Baakensvallei-wyk met behulp van ‘n uitvoerbaarheidstudie en besigheidsplan getoets. Verskeie moontlike roetes was geidentifiseer, maar weens beperkende faktore (onder andere, omgewingsbeperkings) sal die finale roete tussen die twee funksionele nodusse, naamlik Fort Fredericks en die laer Baakensvallei, strek. Beide hiedie areas en omliggende gebiede vorm deel van die breër ontwikkeling.

As deel van die projek is dit ons doelwit om die voorkoms van die omgewing te versterk en om spesifiek aandag te bied aan uitdagings wat tans ervaar word, soos die skoonmaak, onderhoud en veiligheid van die wyk. 
Ons glo dat die ritslyn ‘n unieke ervaring sal bied wat beide toeriste en plaaslike inwoners van alle ouderdomme sal lok en dat dit met ‘n kombinasie van avontuur en die pragtige omgewing ‘n onvergeetlike ervaring sal skep.

Laai af – Heritage Report to Stakeholders